• Lid worden

  Aanmelden

  Om uw kind aan te melden voor een lidmaatschap bij THW Tijgers, klikt u de button 'Inschrijving'. Hier vult u de gegevens in. Deze stuurt u aan het secretariaat van THW tijgers via de button 'Verzenden'. In het geval dat het kind nog geen zestien jaar is, wordt het kind aspirant-lid.

  Contributie

  De hoogte van de contributie hangt af van het lidmaatschap. Er zijn twee soorten lidmaatschappen. 

  Pakket

  Lidmaatschap

  Contributie

  Per kwartaal

  1

  Eén keer per week trainen en deelname aan toernooien en evenementen die de vereniging aanbiedt.

  € 200,00

  € 52,00

  2

  Eén keer per week trainen en deelname aan de NHV-competitie.

  € 300,00

  € 75,00

   

  -          De ouder(s)/verzorger(s) van het (aspirant-) lid verklaren met het verzenden van de gegevens akkoord te gaan met opname van de gegevens, vermeld op het aanmeldingsformulier, in het ledenbestand van de vereniging. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het lid.

   -          De Statuten en het Contributiereglement van Team Handbal Waalre Tijgers zijn van toepassing  op het lidmaatschap respectievelijk de contributiebetaling. Een exemplaar van de Statuten en het Contributiereglement wordt op verzoek aan elk (aspirant-) lid toegezonden.

  -          Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de bijdrage voor dat jaar, eventueel verhoogd vóór het einde van het lidmaatschap, voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders bepaalt.